Wat is precies de stikstofcyclus?

Stikstof, het meest voorkomende element in onze atmosfeer, is van cruciaal belang voor het leven. Stikstof zit in de bodem en in planten, in het water dat we drinken en in de lucht die we inademen. Het is ook essentieel voor het leven: een belangrijke bouwsteen van DNA, dat onze genetica bepaalt, is essentieel voor de groei van planten, en dus noodzakelijk voor het voedsel dat we verbouwen.