Siła nawozów dla wzrostu roślin

SKŁADNIKI ODŻYWCZE ROŚLIN SĄ BUDULCEM MASZYNERII KOMÓRKOWEJ

Rośliny potrzebują tylko światła, wody i około 20 pierwiastków, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby biochemiczne. Te 20 elementów nazywa się niezbędnymi składnikami odżywczymi. Niezbędne pierwiastki wymagane przez rośliny: Aby pierwiastek został uznany za niezbędny roślina nie może zakończyć swojego cyklu życiowego bez tego pierwiastka, żaden inny pierwiastek nie może pełnić funkcji tego pierwiastka, a pierwiastek jest bezpośrednio zaangażowany w odżywianie roślin. Pierwiastki niezbędne można podzielić na makroelementy i mikroelementy. Składniki odżywcze, których rośliny wymagają w większych ilościach, nazywane są makroelementami. Około połowa niezbędnych elementów są uważane za makroelementy: węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarka. 

**MAKROELEMENTY SĄ NIEZBĘDNE DLA WSZYSTKICH ROŚLIN I UPRAW.

Odżywka HY-PRO Grow uzupełnia i utrzymuje zdrowy poziom składników odżywczych.

Pierwszy z tych makroskładników, węgiel (C), jest potrzebny do tworzenia węglowodanów, białek, kwasów nukleinowych i wielu innych związków; jest więc obecny we wszystkich makrocząsteczkach. Przeciętnie sucha masa (bez wody) komórki składa się w 50 procentach z węgla, co czyni go kluczową częścią biomolekuł roślinnych. Kolejnym najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem w komórkach roślinnych jest azot (N); wchodzi on w skład białek i kwasów nukleinowych. Azot jest również wykorzystywany w syntezie niektórych witamin. Wodór i tlen to makroelementy, które wchodzą w skład wielu związków organicznych, a także tworzą wodę. Tlen jest niezbędny do oddychania komórkowego; rośliny wykorzystują tlen do przechowywania energii w postaci ATP. Fosfor (P), kolejna makrocząsteczka, jest niezbędny do syntezy kwasów nukleinowych i fosfolipidów. Jako część ATP, fosfor umożliwia przekształcenie energii pokarmowej w energię chemiczną poprzez fosforylację oksydacyjną. 

Siarka wchodzi w skład niektórych aminokwasów, takich jak cysteina i metionina, i jest obecna w kilku koenzymach. Siarka odgrywa również rolę w fotosyntezie jako część łańcucha transportu elektronów, gdzie gradienty wodoru są kluczowe w konwersji energii świetlnej w ATP. Potas (K) jest ważny ze względu na jego rolę w regulacji otwierania i zamykania szpar. Stomaty, jako otwory do wymiany gazowej, pomagają utrzymać zdrową równowagę wodną; pompa jonowa potasu wspiera ten proces. Magnez (Mg) i wapń (Ca) są również ważnymi makroskładnikami. Wapń odgrywa podwójną rolę: reguluje transport składników odżywczych i wspiera wiele funkcji enzymów. Magnez jest ważny dla procesu fotosyntezy. Te minerały, wraz z mikroelementami, przyczyniają się również do równowagi jonowej rośliny.

**MIKROELEMENTY DLA ZDROWYCH I WYDAJNYCH ROŚLIN

Hy-Pro Grow Nutrition wspiera uprawę zdrowszych roślin i szczęśliwszych roślin

Oprócz makroskładników, organizmy potrzebują różnych pierwiastków w małych ilościach. Te mikroelementy, czyli pierwiastki śladowe, występują w bardzo małych ilościach. Siedem głównych mikroelementów to bor, chlor, mangan, żelazo, cynk, miedź i molibden. Uważa się, że bor (B) bierze udział w transporcie węglowodanów w roślinach, a także pomaga w regulacji metabolizmu. Niedobór boru często powoduje obumieranie pąków. Chlor (Cl) jest niezbędny dla osmozy i równowagi jonowej; odgrywa również rolę w fotosyntezie. Miedź (Cu) jest składnikiem niektórych enzymów. Objawy niedoboru miedzi to brązowienie końcówek liści i chloroza (żółknięcie liści). Żelazo (Fe) jest niezbędne do syntezy chlorofilu, dlatego jego niedobór powoduje chlorozę. 

Mangan (Mn) aktywuje niektóre ważne enzymy zaangażowane w tworzenie chlorofilu. Rośliny z niedoborem manganu będą rozwijać chlorozę pomiędzy żyłami swoich liści. Dostępność manganu jest częściowo zależna od pH gleby. Molibden (Mo) jest niezbędny dla zdrowia roślin, ponieważ jest wykorzystywany przez rośliny do redukcji azotanów do form użytkowych. Niektóre rośliny wykorzystują go do wiązania azotu, dlatego w niektórych glebach może być konieczne dodanie go przed wysiewem roślin strączkowych. Cynk (Zn) bierze udział w tworzeniu chlorofilu, a także aktywuje wiele enzymów. Objawy niedoboru cynku to chloroza i zahamowanie wzrostu.

**REGULARNE STOSOWANIE NAWOZÓW POPRAWI WSZYSTKIE ROŚLINY I UPRAWY

Hy-pro Grow Nutrition poprawia wzrost i zdrowie wszystkich roślin

W żywieniu roślin ważne jest, aby nie występowały niedobory podstawowych lub drugorzędnych makroelementów oraz niezbędnych mikroelementów. Niedobory któregokolwiek z tych składników pokarmowych, zwłaszcza makroelementów, mogą negatywnie wpływać na wzrost roślin. Ponadto elementy te muszą występować w odpowiednich proporcjach. Rośliny spożywają podstawowe makroskładniki w dużych ilościach, podczas gdy spożycie drugorzędnych makroskładników jest mniejsze. Każdy z tych składników odżywczych pełni odrębną funkcję, niezbędną do odżywienia rośliny. Niedobór któregokolwiek z nich prowadzi do niedoborów, które mają różne negatywne skutki dla ogólnego stanu rośliny, w zależności od tego, którego składnika brakuje i w jakim stopniu. Nawozy w płynie są wspaniałe do dostarczania regularnego zastrzyku składników odżywczych roślinom domowym, warzywom, kwitnącym roślinom jednorocznym, a nawet bylinom. 

Produkty do odżywiania roślin firmy Hy-pro sprawdzały się przez ostatnie 30 lat, a nasza prosta formuła i sprawdzone działanie mówią same za siebie.